FB pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbiakban Önt, mint a Dental Salon páciensét, tájékoztatjuk arról, hogy a Dental Salon, hogyan kezeli az Ön személyazonosító és egészségügyi adatait (a továbbiakban a személyazonosító és egészségügyi adatok együttesen személyes adatokként kerülnek hivatkozásra), illetve hogy Önt milyen jogok illetik az adatkezelés kapcsán a vonatkozó magyar jogszabályok szerint.

 

 1. A személyes adatok kezelője Vas Henriett e.v. Az adatkezelő székhelye: 1026 Budapest, Fillér u. 39. Az Adatkezelő email címe: info@dentalsalon.hu.

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, hogy az Ön részére a Dental Salon egészségügyi ellátást tudjon biztosítani, és ezen egészségügyi ellátással kapcsolatosan Önt be tudja azonosítani, valamint hogy Önnel kapcsolatot tartson.

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja az egészségügyi Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

 

 1. Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek ezen adatokhoz nincs hozzáférése, azokat harmadik személynek részére nem továbbítjuk.

 

 1. Az Ön személyes adatait az Önhöz tartozó egészségügyi dokumentációval együtt, a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően 30 évig megőrizzük, ide nem értve a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt, amelyet annak készítésétől számított 10 évig őrizzük meg. A felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig őrizzük meg.

 

 1. Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, azaz tájékoztatást kérhet az Önről kezelt személyes adatokról, valamint jogosult másolatot kérni ezen adatokról. Önt megilleti a személyes adatai helyesbítésének, törlésének joga, valamint kérheti az adatkezelés korlátozását is. A *-al jelölt személyes adatok vonatkozásában Ön jogosult a későbbiekben bármikor és térítésmentesen visszavonni az adatkezeléshez előzetesen adott hozzájárulását. Ebben az esetben az Ön hozzájárulásának visszavonása, nem érinti a korábban adott hozzájárulása alapján történő adatkezelés jogszerűségét. Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint élhet az adatok hordozhatóságához való jogával. A jelen pontban rögzített jogait postai levélben illetve e-mailben érvényesítheti. Postai cím: 1026 Budapest, Fillér u. 39. Email cím: info@dentalsalon.hu.

 

 1. Önt megilleti a panasztétel joga, azaz az adatvédelmi hatóságnál jogosult panaszt tenni, amennyiben a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan Önnek panasza merül fel. Az adatvédelmi hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Elérhetősége: www. naih.hu.
 2. Ahhoz, hogy az Ön részére egészségügyi szolgáltatást tudjunk nyújtani, Ön köteles hozzájárulni a fenti személyes adatok kezeléséhez.

 

Kelt: 2019. március 5.

Dental Salon

TÁJÉKOZTATÁS A DENTALSALON.HU WEBOLDAL SÜTI (COOKIE) KEZELÉSÉRŐL

 1. Mik azok a cookie-k (sütik)? A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webhely tárol el az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén.
 2. Mikor és hogyan fogadja el a látogató a süti elhelyezéseket? A Weboldal első használatával a Weboldal látogatója elfogadja („az elfogadom” gombra kattintással) hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.
 3. Hogyan működnek a sütik? A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 4. MI az adatkezelés célja? Az adatkezelés célja, a honlapra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérések, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása.
 5. MI az adatkezelés jogalapja? Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés során érintett adatok az a következők: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a meglátogatott weboldal. Az adatkezelés időtartama általában a munkamenet végéig tart, de a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
 6. Hogyan törölhetőek a sütik? A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
 7. Ki vesz részt a süti adatok gyűjtésében (kezelésében)? Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Total Studio Kft. 1043 Budapest, Kassai u. 11. 4/24.
 8. Milyen következményekkel jár a sütik „elutasítása” – el nem fogadása? A sütik el nem fogadása illetve elutasítása esetén elképzelhető hogy a honlap szolgáltatásai nem működnek teljes körűen.